seb europafond småbolag

Förändringar i SEB Europafond Småbolag. Fondens placeringsmandat ändras för att skapa ökad flexibilitet. Detta genom att anpassa definitionen av småbolag till marknadsvärdena på de bolag som ingår i det index som representerar den marknad fonden investerar i. Fondens investeringsprofil och. Placeringsinriktning. SEB Europafond Småbolag har som målsättning att uppnå en långsiktigt god avkastning till väl avvägd risk. Fonden är aktivt förvaltad med fokus på mindre och medelstora bolag i Europa. Fonden investerar i bolag som, vid investeringstillfället har ett marknadsvärde på högst 2,5 miljarder euro. SEB EUROPAFOND SMÅBOLAG, - På sonsardina.info hittar du, Status, adress mm för SEB EUROPAFOND SMÅBOLAG.