grafisk design

På Berghs kurser inom Grafisk Design lär du dig både att arbeta fram strategiskt hållbara koncept och idéer samt hur du tar dem vidare visuellt. Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram, hp. Grafisk design och kommunikation_studenter i föreläsningssal. Det här är utbildningen för dig som vill bli en kreativ och tekniskt skicklig kommunikatör och som vill lära dig hur du kan vidga dina vyer och möta konkurrensen i det allt trängre medieutrymmet. Sökar du en formgivning- eller grafisk design utbildning? Hos oss kan du hitta en utbildning som passar just dig. Läs mer här! grafisk design

Grafisk design - sker

Grafisk design och grafisk formgivning handlar om att använda färger, logotyper, typsnitt, kontraster, mönster och mycket annat för att få fram ett budskap. Upplägg Vi ser huvudområdet grafisk design som föränderligt, påverkat av uppluckrade gränser mellan olika teknologier och medier. Som följd av detta ökar kraven på designerns förmåga att kommunicera —visuellt, i tal och skrift - och arbeta som del av ett arbetslag med många olika yrkesutövare. Undervisningen bedrivs på engelska. Utopia  Begreppet utopi , i sin ursprungliga betydelse, är varken positivt eller negativt. Förpackningsdesigner Brobygrafiska Utbildning           2. NTI-skolan finns här för dig som vill läsa

Grafisk design - den norra

Övrigt Utbildningen ges på svenska, med inslag av kurser på engelska, framförallt under termin 5. Vilka format används för produktion och hur levereras en färdig produkt? Grafisk kommunikation 2 NTI-skolan. Varje typ av media har sina specialiteter och olika kundgrupper har olika krav som alla fordrar särskilda kompetenser. Det var kul men även utmanande att skapa något helt nytt. Färdighet och förmåga För kandidatexamen skall studenten -visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem, att gestalta problem och lösningsförslag med hjälp av relevanta designmetoder, samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, - visa förmåga att muntligt, skriftligt och visuellt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. Studentkansliet Skyddad adress 41 77 Har du frågor om utbildningen kontaktar du: