eftertaxering

Undersökningsskyldighet. Kommunikation Skatteverket/Skatteskyldig. 3. Översikt och Förklaring av begrepp. Krav på Utredningsskyldighet. Oriktigheter i en deklaration. Oriktigt yrkande/Öppet yrkande. Oriktig uppgift. Omprövning/Eftertaxering. Omprövning. Staffan Andersson framhåller också att de inkomster som skattemyndigheten baserar sin eftertaxering på är avsättning för Pernilla Wibergs framtida pension och alltså inte pengar som hon redan lyft. Visa fler meningar; Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. △. Det innebär att du under kan eftertaxeras för dina inkomster och den förmögenhet du haft under inkomståret , års taxering och framåt. Men du kan åtalas för skattebrott under en tioårsperiod. Det innebär att du kan behöva rätta tio år bakåt om du haft oredovisade tillgångar utomlands under. eftertaxering