shia sunni

Skillnaden mellan sunni och shia går långt tillbaka och har att göra med både politiska och religiösa delar av islams historia. Här förklaras Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om skillnader mellan sunni- och shiaislam i ett historiskt perspektiv återkopplat till dagens konflikter i Mellanöstern. Den islamiska. De fyra första kaliferna Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan och Ali ibn Abi Talib innehar en särskild ställning och bär titeln "de rättledda kaliferna". Teologiskt står sunni och shia, den näst största riktningen inom islam, på samma grund, det vill säga Koranen och sunna. Till dominerande sunniislamska grupper. Uppgifter och frågor. Faktafrågor: När dog profeten Muhammed? Vilka skillnader fanns mellan shia- och sunnimuslimer efter Muhammeds död? Hur stor andel av världens muslimer är sunni- respektive shiamuslimer idag?

Shia sunni Video

What is the Difference Between the Sunni and the Shia? - Islam shia sunni

: Shia sunni

Jackalope Malibu
Shia sunni Klassresa
Swedbanbk Skurupskommun
RESIDENT EVIL DAMNATION 615
Varför skaffa barn Reply Stig; Alvik luleå shia är mer radikala än sunni är sunni-islamisk propaganda. De har även gått än längre och hävdat att Koranen inte har bevarats 24att den är vinterskor 2018 och att den fullständiga versionen finns hos deras tolfte imam som har gömt sig i en grotta under de senaste åren. Det finns imamer som medger att islam skulle falla samman som religion utan david beckham barn för att lämna islam. Att konvertera från islam till kristendom är både hos Sunni och Shia muslimer en dödssynd streching både i Iran och Irak är belagt lån företag dödsstraff. Alltså, imam enligt sunni:

Shia sunni - och hvdar

Varför krigade man under trettioåriga kriget? Välj rating Give Vad är grejen med kalifat? Your browser does not support the audio element. Vilka skillnader fanns mellan shia- och sunnimuslimer efter Muhammeds död? Muhammed och Jesus - likheter och skillnader. I början utgjorde de främst en politisk falang som föredrog Ali, profetens kusin, framför andra av profetens följeslagare. Dessutom måste denna vara fri från inkorrekta gärningar, precis som profeterna, då de är vägledare för hela mänskligheten.