finnboda varv

Finnboda varv. Det tidigare industriområdet Finnboda Varv vid Nackas norra kust håller på att omvandlas till ett stort nytt bostadsområde. I samband med det byggs gång- och cykelvägar utmed vattnet. Detaljplanen ska också säkra att de mest värdefulla byggnaderna från industriepoken bevaras. Finnbodaberget var tidigare en del av Finnboda Varv. Där fanns personalbostäder och annan service för varvet. Hela Finnbodaområdet andas historia, vilket syns på de gamla bevarade byggnaderna men också i form av lämningar från varvstiden. Finnboda varv var under sina storhetsdagar ett av Sveriges största varv. Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m.

Finnboda varv - blowjob bruno

Eftersom kommunen ansåg att planen medför betydande miljöpåverkan gjordes en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens regler. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget. Vid sekelskiftet hade varvet medarbetare. År övertogs varvet av det statliga bolaget Svenska Varv för att bli dotterbolag till Götaverken under namnet Götaverken Finnboda AB. Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst. Stadsbyggnadsservice 80 Ekensbergs Varv vid Gröndal , som ägdes av Saléns, lades ner i samband med övertagandet av Finnboda. finnboda varv

Finnboda varv - The Artisan

Slipen stod färdig I början bodde de flesta varvsarbetare på Södermalm. Byggherren exploatören söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen. Dölj Mitt Nacka Mitt Nacka. Första fartyget som lämnade varvet var lastångaren Talmud

Finnboda varv Video

Inslag om razzia mot Docklands i Aktuellt 1995